Zpracování osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů.

Chalupa pod Špičákem (dále jen „Chalupa“) plně respektuje Vaše soukromí a bere na vědomí Vaše obavy týkající se důvěrnosti informací, které poskytujete při používání této a dalších webových stránek, především u online rezervace či při procesu „check-in online“.

Chalupa se Vám tímto zavazuje, že nebude poskytovat Vaše osobní údaje třetím osobám.

Vámi zadané osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod., nebude šířit ani prodávat žádné jiné společnosti k jakémukoliv použití. Informace, které nám poskytnete, budou považovány za důvěrné a budou použity pouze interně v rámci naší společnosti.

Proti ztrátě, zneužití či přepisu informací, které jsme od Vás na našich webových stránkách či registračních formulářích získali, máme stanoveny interní předpisy a procesy.

Všechny informace obsažené na webových stránkách a jednotlivých webových stránkách Chalupy, včetně designu, grafiky a textu, jsou vlastnictvím Chalupy a jsou chráněny autorským právem. Všechny ostatní ochranné známky, názvy společností, názvy produktů a loga uvedené na webových stránkách jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.